POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE "PTG" www.galwanotechnika.org.pl
TECHNOLOGIE GALWANICZNE www.tegal.pl
KOMINKI WROC£AW www.kominkiwroclaw.pl
Zak³ad Metalurgii Chemicznej Politechniki Wroc³awskiej zmch.ch.pwr.wroc.pl